onsdag 8 juni 2011

Att inkludera. Teori och praktik.


Tänkte jag skulle vara lite elak som omväxling. Bara lite.

Vi har ett jättefint parti, vi Piratpartister, och vår partiledare och vår partistyrelse talar gärna vitt och brett om att inkludera.

Vi har också ett återkommande medlemsmöte. På mötet kan medlemmar vara med och rösta om diverse motioner och välja styrelseledamöter och lite sånt där.

På det senaste mötet verkar det ha varit i snitt ett drygt 100-tal medlemmar som varit med och röstat i varje val där det gick att rösta.

Det är ungefär 1 % av partiets medlemmar.

Många pirater anser att demokratifrågorna är jätteviktiga. 1 % deltar på medlemsmötena. Kan man därur sluta sig till att 1 % av piraterna tycker att demokrati är viktigt?

Hur som haver så är det inte bara att stolpa in och rösta. Det har motionerats och diskuterats kring att forumet är för krångligt och svåröverskådligt, att det är för svårt att hitta dit man ska trycka och trycka på rätt knapp.

Må så vara. Men.

För att kunna rösta gäller det att ta sig över det första hindret man stöter på.

Man måste nämligen ha ett konto på forumet. Ett annat konto på pirateweb. Och så ska man själv koppla ihop de här kontona på ett sätt som inte precis är enkelt.

Dessutom vet jag minst en pirat som inte kunde återställa sitt lösenord på pirateweb i samband med vårmötet och därför inte kunde vara med och rösta, fast hen ville det.

Detta trots kontakt med supporten.

Jag vill egentligen inte skälla på någon. Vi är en samling frivilliga eldsjälar som - de flesta av oss - ägnar vår fritid åt att försöka rådda runt partiet, sprida dess budskap och allt vad därtill hör.

Men vi måste göra något åt det här med forumet och pirateweb - annars är det risk att varenda medlemsmöte i hela partiets historia blir en intern angelägenhet för dem som orkar ta sig till mötet, orkar engagera sig i diskussionerna och orkar, orkar, orkar.

Vi vill inkludera så många som möjligt. Alla är inte intresserade av att delta i medlemsmöten, men är man intresserad ska det banne mig inte falla på att det är för krångligt att delta.

Låt oss åtminstone börja med att reducera antalet system till ett.

Det behöver inte nödvändigt vis hänga ihop med att göra forumet (i vilken form det nu blir) mer pedagogiskt, men det behöver göras och behovet är akut.

Jag vet inte hur många procent av medlemmarna som normalt deltar i politiska partiers möten, men 1 % känns klent och ur demokratiskt perspektiv kanske inte så representativt. Åtminstone inte när de absoluta siffrorna handlar om något hundratal.