Sidor

onsdag 24 februari 2010

Ny debattartikel som refuserats av gammelmedia


Innan vi går vidare till originalartikeln vill jag ställa en öppen fråga till DN och övriga tidningar med pappersupplaga: Vad pysslar ni med? Förstår ni verkligen inte att ni, genom att ge utrymme åt de, som vill inskränka våra rättigheter för att nå moraliskt tveksamma mål, samtidigt som ni förvägrar dem som kämpar för att säkra sagda rättigheter samma utrymme, binder ris åt egen rygg? Avfärdar ni de lagar, som redan tagits, och de lagpropositioner, som redan lagts, som något slags flummiga konspirationsteorier? Är ni med i matchen överhuvudtaget? Vad håller ni på med?"Det är hög tid för en politisk vision om internetsamhället bortom infrastrukturfrågorna." Så skriver Per Strömbäck i en artikel på DN Debatt och det är därför Piratpartiet finns. Det är därför vi bygger en konkret informationspolitisk vision.

Strömbäck inleder artikeln med att måla upp ett skräckscenario där internet är ett farligt, laglöst land där "nätmobbning, falska läkemedel, stulna användaridentiteter, ekonomisk brottslighet, sexbrott, upphovsrättsintrång" är grundpelarna. Utifrån dessa missvisande premisser bygger han sedan argument för reglering, övervakning och registrering som kulminerar i ett konstaterande att det är synd om upphovsrättsindustrin.

Vid första anblicken kan det han säger låta rimligt. Allt som är nytt och ovant kan kännas skrämmande och det skapar ett kontrollbehov. Men är det verkligen så illa som han säger? Nej. Hans analys haltar. Det finns redan lagar att ta till vid brott som begås på nätet. Vi behöver inga speciallagar för det. Det rimliga bleknar när man börjar fundera över hur han tänker sig att någon begår ett våldsbrott på internet? Eller transporterar falska läkemedel digitalt? Och varför blanda ihop grova brott med brott mot upphovsrätten?

Anledningen till att han gör sådana påståenden kan skönjas om man tittar närmare på i vems intressen han talar. Pär Strömbäck representerar nämligen den upphovsrättsindustri som försöker begränsa och göra internet till sin egen sandlåda. Han företräder till vardags föreningen Dataspelsbranschen. Med i hans nystartade idéforum Netopia finns bland annat just Dataspelsbranschen, men även Svenska Förläggareföreningen, Svenska Musikförläggareföreningen, Sveriges Videodistributörers Förening och Ifpi. Kort sagt, Strömbäcks fria idéforum om internets framtid backas upp av den svenska upphovsrättsindustrins grädda. Det skapar en del trovärdighetsproblem. Strömbäck talar om "det goda samhället på internet". Tror han att det goda samhället skapas av gryningsrazzior och datalagring beställda av storbolag?

Det han inte säger är att en begränsad möjlighet att uttrycka sina åsikter anonymt tar ifrån medborgarna rätten att uttrycka sina åsikter fritt. Rätten att vara anonym är en grundförutsättning för att meddelarskyddet ska kunna garanteras, en rättighet en upphovsrättsorganisation varken vill eller tänker ta hänsyn till.

Piratpartiet anser att rätten att vara anonym, att föra privata konversationer och skicka privata brev är oinskränklig. Kontroll och reglering är ingen bra garant för trygghet. Hård kontroll och reglering är däremot en garant för otrygghet.

Piratpartiet tror att det goda samhället på nätet skapas av medborgarna. Vi bygger därför en hållbar informationspolitisk plattform utifrån medborgarnas intressen. Medborgarnas väl och ve måste gå före privata ekonomiska intressen. Vi är inte blinda för de problem som kan förekomma på nätet, men vi anser att det är ansvarslöst att behandla internet som en hårt övervakad rastgård för vanligt, hederligt folk. Internet är numera en väl integrerad del av människors liv och måste behandlas med respekt. Därför måste vi slå vakt om den personliga integriteten både på och utanför nätet.

Det är också viktigt att se allt det positiva som internet för med sig. Dåligt verklighetsförankrade domedagsvisioner om hur hela nätet består av droger, bedrägerier och sexuell brottslighet hetsar fram integritetskränkande lagstiftning som är en skam för ett demokratiskt land som Sverige. Piratpartiet lyfter istället fram nätets möjligheter att sprida kunskap och kultur, skapa sociala kontakter och överbrygga klyftor i samhället. Att internet inte känner några gränser gör också att frågor som rasism och främlingsfientlighet kan motverkas och förståelse för olika kulturer och levnadssätt kan frodas. Internet för människor samman. Internet är ett fantastiskt verktyg, som vi inte får kasta bort.

Strömbäck vill se en "intressant politisk diskussion mellan de etablerade partiernas värderingar" om hur det goda samhället skapas på internet. Piratpartiet fick 7,1 % i EU-valet. Vi hoppas att Strömbäck tycker att det är etablerat nog, för vi står redo att ta den här debatten med honom och andra hugade. Vi tänker inte låta den sjabblas bort av privata ekonomiska intressen.

Sverige behöver ett parti som förstår utvecklingen och kan tyda den. Ett parti med visioner om hur det nya samhället ska se ut. Ett parti med en politik utformad att passa det samhälle vi lever i här och nu, inte det vi hade för tjugo år sedan. Ett parti som vågar se framåt och vågar ta ansvar. Ett parti som inte är rädd för den tekniska utvecklingen, utan har förmåga att lyfta fram dess fördelar. Sverige behöver Piratpartiet.

Anna Troberg, vice partiledare och riksdagskandidat för Piratpartiet
Klara Tovhult, styrelseledamot och riksdagskandidat för Piratpartiet
Tess Lindholm, riksdagskandidat för Piratpartiet

Denna artikel var ämnad som replik i DN men det fanns inte utrymme för det, så då beslutade vi att den passar bäst här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.